Sanayi-i Nefise Vakfı  
 
 
 
Vakıf Hakkında
Vakfımız Hakkında Sunuş

Üniversitemiz 1882 yılında Osman hamdı Bey tarafından Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kurulmuş olup, 1928 yılında Güzel Sanatlar Akademisi, 1982 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, 2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adıyla 130 yıllık sanatsal geçmişe sahip Türkiye’nin en önemli yüksek öğretim kurumlarından birisidir.

1998 yılında kurulan SANAYİ-İ NEFİSE VAKFI;

  • Sosyal ve Kültürel açılardan toplumun kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla sanat, kültür ve bilim alanlarında çalışmalar ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu amaçla yapılanları desteklemek ve elde edilen sonuçları yaymak, yayımlamak;

  • Üniversitelerden, özel veya tüzel kişilerden, özet kurumlardan özellikle kamu kuruluşlarından gelen istekler üzerine, bilimsel sanatsal uygulamalar, araştırmalar yapmak veya yaptırmak suretiyle bilim, kültür ve sanat alanlarında gelişmelere yardımcı olmak;

  • Kamu kurumları, bilim, kültür ve sanat kuruluşlarıyla ilişki kurarak, sözü geçen dallardaki çalışmaların, hizmetlerin gelişmesine yönelik araştırmalar yapmak, yapılmasını desteklemek ve uygulamalarına katkıda bulunmak;

  • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin bilimsel, kültürel ve sanatsal alanlarda etkinliğini ve imkanlarını arttırmak amacıyla; Üniversite ile Güzel Sanatlar Akademisinin başlangıcından bu güne kadarki ve gelecekteki değişik statülerde ve isimlerdeki oluşum içinde Güzel Sanatlar Akademisinden ve Mimar Sinan Üniversitesi Fakültelerinden yetişen ve yetişecek mezunları ile çalışanlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak;

  • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim-öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında her türlü yardımı yapmak ve katkıda bulunmak;

  • Başta kültür sanat ve yabancı dille ilgili olmak üzere gereksinim duyulan alanlarda eğitim tesisleri kurmak, kurslar düzenlemek, bilim ve sanatı yaygınlaştırıcı etkinliklerde bulunmak;

  • Kültür, sanat, spor, beslenme, dinlenme, konaklama ile ilgili sosyal tesisler; bilim, sanat ve teknolojinin gerektirdiği konularla ilgili araştırma ve basın merkezleri kurmak, bu tesis ve merkezinin kurulmasına yardımcı olmak ve merkezleri çalıştırılıp işletilmesini üstlenmek;

  • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin gelişmesine yönelik diğer faaliyetleri desteklemek;

amaçlarıyla çalışırken Üniversitemiz  çağdaş, yaratıcı, bilimsel bir öğretim anlayışıyla farklı bakış açıları geliştirebilen, aydın bir dünya görüşü olan, estetik değerlere sahip bireyleri topluma kazandırmayı hedefler.

 

 


 
 

Meclis-i Mebusan
Caddesi No: 24
Fındıklı 34427 İstanbul
T: 0212 - 252 16 00

Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:89 Bomonti
T: 0212 246 00 11

Meclis-i Mebusan Caddesi
Fındıklı / Istanbul
T : 0212 243 20 48

 
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.