Sanayi-i Nefise Vakfı

VAKIF HAKKINDA

1998 yılında kurulan Sanayi-i Nefise Vakfı, adını 1882 yılında Osman Hamdi Bey tarafından kurulmuş olan Sanayi-i Nefise Mektebi’nden almıştır. Sanayi-i Nefise Mektebi’nden sonra, 1928 yılında Güzel Sanatlar Akademisi, 1982 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, 2004 yılında bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adını alan üniversitemiz 130 yıllık sanatsal geçmişi ile Türkiye’nin en önemli yükseköğretim kurumlarından birisidir.

Sanayi-i Nefise Vakfı’nın kuruluş amaçları;

Sosyal ve kültürel açılardan toplumun kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla sanat, kültür ve bilim alanlarında çalışmalar ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu amaçla yapılanları desteklemek ve elde edilen sonuçları yaymak, yayımlamak;

Üniversitelerden, özel veya tüzel kişilerden, özel kurumlardan, özellikle kamu kuruluşlarından gelen istekler üzerine, bilimsel-sanatsal uygulamalar, araştırmalar yapmak veya yaptırmak suretiyle bilim, kültür ve sanat alanlarında gelişmelere yardımcı olmak;

Kamu kurumları, bilim, kültür ve sanat kuruluşlarıyla ilişki kurarak, sözü geçen dallardaki çalışmaların, hizmetlerin gelişmesine yönelik araştırmalar yapmak, yapılmasını desteklemek ve uygulamalarına katkıda bulunmak;

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin bilimsel, kültürel ve sanatsal alanlarda etkinliğini ve imkânlarını arttırmak amacıyla; üniversite ile Güzel Sanatlar Akademisi’nin başlangıcından bu güne kadarki ve gelecekteki değişik statülerde ve isimlerdeki oluşum içinde Güzel Sanatlar Akademisi’nden ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi fakültelerinden yetişen ve yetişecek mezunları ile çalışanlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek, dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak;

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında her türlü yardımı yapmak ve katkıda bulunmak;

Başta kültür, sanat ve yabancı dil ile ilgili olmak üzere gereksinim duyulan alanlarda eğitim tesisleri kurmak, kurslar düzenlemek, bilim ve sanatı yaygınlaştırıcı etkinliklerde bulunmak;

Kültür, sanat, spor, beslenme, dinlenme, konaklama ile ilgili sosyal tesisler; bilim, sanat ve teknolojinin gerektirdiği konularla ilgili araştırma ve basın merkezleri kurmak, bu tesis ve merkezlerin kurulmasına yardımcı olmak ve merkezleri çalıştırılıp işletilmesini üstlenmek;

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin gelişmesine yönelik diğer faaliyetleri desteklemektir.

Ayrıca, üniversitemiz bünyesinde; çağdaş, yaratıcı, bilimsel bir öğretim anlayışıyla farklı bakış açıları geliştirebilen, aydın bir dünya görüşü olan, estetik değerlere sahip bireyleri topluma kazandırmayı hedefler.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Facebook Instagram
Copyright © 2018 Sanayi-i Nefise Vakfı